Banners

De maanden zoals ze vroeger werden genoemd

De verschillende namen en afkortingen van de maanden.

januari   louwmaand
februari   sprokkelmaand
maart   lentemaand
april   grasmaand
mei   bloeimaand
juni   zomermaand
juli   hooimaand
augustus   oogstmaand
september 7ber / VIIber * herfstmaand
oktober 8ber / VIIIber * wijnmaand
november 9ber / IXber * slachtmaand
december 10ber / Xber * wintermaand

* Latijnse rangtelwoorden: september = zevende; october = achtste; november = negende; december = tiende. De oude Romeinse kalender kende maar tien maanden en begon op 1 maart. Later werden de maanden januari en februari toegevoegd en nog weer later werd januari eerste maand van het jaar.


genealogie woordenboek.pdf